Certificaten

Centraal College van Deskundigen VCA

Binnen de SSVV functioneert naast het bestuur een Centraal College van Deskundigen VCA. Dit College beheert de checklisten VCA, VCU en VCO, de criteria en het certificatiesysteem en houdt toezicht op de juiste interpretatie hiervan. Daarnaast maken diverse commissies en werkgroepen deel uit van de stichting.

Meer info op website VCA

BRL erkend en gecertificeerd

Kwaliteit staat centraal bij de uitvoer van werkzaamheden in het bodembeheer. Het bewaken van deze kwaliteit gebeurt onder andere door het afgeven van certificaten/accreditaties en erkenningen. Organisaties en personen die beschikken over een certificaat hebben laten zien dat zij in staat zijn werkzaamheden op een kwalitatief goede manier en volgens de vastgestelde regels uit te voeren.

Meer info op website SIKB

ISO 9001, kwaliteitsmanagement

Dit is dé internationaal geaccepteerde standaard voor Kwaliteitsmanagementsystemen; voluit: NEN-EN-ISO 9001:2008.Deze norm geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem die door een organisatie gebruikt kunnen worden om klanttevredenheid te verhogen. Door te voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving.

Meer info op website NEN