fermanox

Waterbehandeling

Het probleem van de nare lucht en smaak begint diep in de bodem, in de waterhoudende lagen. Door de afbraak van organische stoffen wordt daar aan het water zuurstof onttrokken. In dit zuurstofarme of -loze water lossen de metalen ijzer en mangaan op en ammonium komt er veelal in hoge concentraties voor. Daardoor krijgt het water een vieze geur en smaak. Om die op te heffen, moet het water worden behandeld. Dat kan op verschillende manieren. In conventionele behandelingsinstallaties wordt eerst bronwater opgepompt en dan verrijkt met zuurstof. Daarna wordt het gefilterd; eventueel worden nog chemicaliën toegevoegd om het water te zuiveren.

Fermanox (het systeem dat Flierman Techniek importeert) en dat werd ontwikkeld in samenwerking met de universiteit van Stuttgart, werkt anders. Hierbij vindt het behandelingsproces in de waterhoudende bodemlagen plaats. De bodem fungeert als een natuurlijk filter. De Fermanox waterbehandeling verrijkt een gedeelte van het water met zuurstof uit de lucht en leidt dit via de bronnen weer terug naar de waterhoudende lagen. Door de aanwezige zuurstof oxideert ijzer en mangaan naar een vaste vorm, die zich in de bodem afzet. Het ammoniumgehalte wordt beduidend minder. Daardoor kan er veel meer water worden behandeld, opgepompt en gebruikt. Tegenwoordig wordt er bij de grotere installaties standaard met twee bronnen en twee onderwaterpompen gewerkt, waarvan er per cyclus slecht één in bedrijf is. Hierdoor is de watervoorziening in bijna alle gevallen gewaarborgd.