grondboringen

Grondboringen

Voordat er gestart word, verdiepen we ons in de bodemgesteldheid: hoe diep zit het grondwater, uit wat voor soort lagen klei, veen, zand of grind is de bodem opgebouwd, waar zit zoet water en waar is het zout? Pas als je voldoende geohydrologische en geologische informatie hebt verzameld, kun je op verantwoorde wijze aan het werk gaan. Daarom gebruiken we gedetailleerde kaarten en een eigen database. Hierin is veel informatie opgeslagen, verkregen door eigen onderzoek – wij zijn inmiddels behoorlijk thuis in het grondwater van de regio. Zinloze proefboringen worden door deze aanpak voorkomen. Bovendien kunnen we dankzij deze informatie vooraf een nauwkeurige kostenraming maken.

Nadat de kennis over de bodemgesteldheid is verzameld, gaan de medewerkers van Flierman Techniek aan het boren. Dat doen ze vakkundig: zij hebben de opleiding tot boormeester gevolgd bij SBW (SOMA), het nationale opleidingsorgaan voor de infrastructuur. Bovendien kennen zij de relevante wet- en regelgeving en kunnen zij klanten hierover adviseren.

Flierman Techniek neemt altijd eerst een monster om het water op chemische parameters te onderzoeken. Dat gebeurt in het eigen laboratorium. Daarna gaat de informatie over de parameters naar de Duitse fabrikant van Fermanox. Op basis van deze analyses en het toekomstige watergebruik van de klant wordt een installatie gecalculeerd en gebouwd. Tot slot wordt deze gemonteerd.