Flierman Techniek Fermanox

De standaard waterbehandeling van de toekomst

Fermanox is zeer energiezuinig en dus op langere termijn goedkoper.

Lang niet alle bedrijven in Nederland zijn voor hun (drink)watervoorziening aangewezen op waterleidingbedrijven. Met name in de veehouderij en recreatiesector maken ondernemingen vaak gebruik van eigen bronnen. Maar als dit eigen grondwater niet wordt behandeld, heeft het dikwijls een onaangename smaak en geur. Dat is niet prettig, zeker niet, als het water gebruikt wordt als drinkwater voor mensen of dieren. Maar ook proceswater in de industrie moet aan eisen voldoen ten aanzien van het gehalte aan stoffen dat het bevat. Hetzelfde geldt voor water dat wordt toegepast in kwekerijen, tuinen, wasserijen, kantoren of laboratoria. Bronwater moet dus vaak worden opgewaardeerd.
 

Waterbehandeling

Het probleem van de nare lucht en smaak begint diep in de bodem, in de waterhoudende lagen. Door de afbraak van organische stoffen wordt daar aan het water zuurstof onttrokken. In dit zuurstofarme of -loze water lossen de metalen ijzer en mangaan op en ammonium komt er veelal in hoge concentraties voor. Daardoor krijgt het water een vieze geur en smaak. Om die op te heffen, moet het water worden behandeld. Dat kan op verschillende manieren. In conventionele behandelingsinstallaties wordt eerst bronwater opgepompt en dan verrijkt met zuurstof. Daarna wordt het gefilterd; eventueel worden nog chemicaliën toegevoegd om het water te zuiveren.

Fermanox (het systeem dat Flierman Techniek importeert) en dat werd ontwikkeld in samenwerking met de universiteit Stuttgart, werkt anders. Hierbij vindt het behandelingsproces in de waterhoudende bodemlagen plaats. De bodem fungeert als een natuurlijk filter. De Fermanox waterbehandeling verrijkt een gedeelte van het water met zuurstof uit de lucht en leidt dit via de bronnen weer terug naar de waterhoudende lagen. Door de aanwezige zuurstof oxideert ijzer en mangaan naar een vaste vorm, die zich in de bodem afzet. Het ammoniumgehalte wordt beduidend minder. Daardoor kan er veel meer water worden behandeld, opgepompt en gebruikt. Tegenwoordig wordt er bij de grotere installaties standaard met twee bronnen en twee onderwaterpompen gewerkt, waarvan er per cyclus slecht één in bedrijf is. Hierdoor is de watervoorziening in bijna alle gevallen gewaarborgd.

Voordelen

Die werkwijze biedt nog een aantal voordelen, op de eerste plaats is Fermanox enorm effectief. Zeer hoge beginconcentraties aan ijzer of mangaan in het water kunnen tot zeer lage gehaltes worden teruggebracht. Dankzij Fermanox bereikt meer dan tachtig procent van de installaties een ijzergehalte van minder dan 0,05 mg per liter.
Ook in economisch opzicht is de aanschaf van Fermanox een goede zet. In de aanschaf is Fermanox niet de goedkoopste, maar het systeem brengt zijn geld binnen enkele jaren zeker op. Zo zijn de onderhoudskosten van Fermanox bijzonder laag, omdat er geen filtermateriaal aanwezig is dat teruggespoeld moet worden. Ook stoort het systeem zelden. Het onderhoud beperkt zich tot een periodieke reiniging en een jaarlijkse functiecontrole. Bovendien is Fermanox energiezuinig: op jaarbasis ben je duizenden euro’s goedkoper uit. Aan vervanging is de Fermanox-gebruiker evenmin veel geld kwijt. Doordat het ijzer en mangaan zich op grote afstand van de bronnen in de bodem afzetten, wordt een verstopping van de bronnen door deze metaaloxiden voorkomen. Pompen en leidingen blijven schoon.
Tot slot heeft ook het milieu baat bij een Fermanox-installatie. Doordat de behandeling in de waterhoudende bodemlaag plaatsvindt, hoeven er geen afvalstoffen te worden afgevoerd. Door een Fermanox-systeem te plaatsen, doe je eigenlijk aan klimaatverbetering in de bodem.

Alles in een hand

Flierman Techniek kan desgewenst het hele proces verzorgen: van het eerste onderzoek naar de bodemsamenstelling tot en met het jaarlijkse onderhoud van het waterbehandelingssysteem.
Voordat er gestart word, verdiepen we ons in de bodemgesteldheid: hoe diep zit het grondwater, uit wat voor soort lagen klei, veen, zand of grind is de bodem opgebouwd, waar zit zoet water en waar is het zout? Pas als je voldoende geohydrologische en geologische informatie hebt verzameld, kun je op verantwoorde wijze aan het werk gaan. Daarom gebruiken we gedetailleerde kaarten en een eigen database. Hierin is veel informatie opgeslagen, verkregen door eigen onderzoek – wij zijn inmiddels behoorlijk thuis in het grondwater van de regio. Zinloze proefboringen worden door deze aanpak voorkomen. Bovendien kunnen we dankzij deze informatie vooraf een nauwkeurige kostenraming maken.
Nadat de kennis over de bodemgesteldheid is verzameld, gaan de medewerkers van Flierman Techniek aan het boren. Dat doen ze vakkundig: zij hebben de opleiding tot boormeester gevolgd bij SBW (SOMA), het nationale opleidingsorgaan voor de infrastructuur. Bovendien kennen zij de relevante wet- en regelgeving en kunnen zij klanten hierover adviseren.
Flierman Techniek neemt altijd eerst een monster om het water op chemische parameters te onderzoeken. Dat gebeurt in het eigen laboratorium. Daarna gaat de informatie over de parameters naar de Duitse fabrikant van Fermanox. Op basis van deze analyses en het toekomstige watergebruik van de klant wordt een installatie gecalculeerd en gebouwd. Tot slot wordt deze gemonteerd.

Optimaliseren

In enkele gevallen blijkt dat sommige gebieden zich minder lenen voor onze manier van behandelen. Fermanox is vooral geschikt om toe te passen in zand- of grindbodems. Daarom zitten het merendeel van onze afnemers in het oosten en midden van het land. In de voormalige veenkoloniën gedijen de installaties niet: daar zit vaak te veel ammonium in het grondwater. In het noorden van Nederland en in de polders is het grondwater juist te zout.

Ook in Duitsland, bij de producent van Fermanox, staan de ontwikkelingen niet stil. Zo werden de installaties steeds verder geautomatiseerd: storingen zijn vaker op afstand af te lezen én op te lossen met behulp van de computer. Indien bij moderne, volumegestuurde installaties storingen geconstateerd worden, heeft dit niet meteen invloed op de waterkwaliteit. Deze wordt pas na enkele weken slechter. Daardoor kan er tijdig worden ingegrepen.
Bovendien onderzoeken we hoe we de installaties nog energiezuiniger kunnen maken.

Toekomstige standaard

Flierman Techniek plaatste de eerste Fermanox-installaties in 1992. Aanvankelijk vooral in de veehouderij, later ook in de industrie en recreatiebranche. We bouwen nu continu installaties bij veehouders ten behoeve van het drinkwater van melkvee, pluimvee, varkens en geiten. Hierbij is het water na enige tijd van zo’n kwaliteit, dat het reinigen van melktanks er ook mee kan gebeuren. Bovendien is het water meestal geschikt voor consumptie. Verder hebben we grote industriële installaties staan in de voedingsmiddelenindustrie, bijvoorbeeld bij slachterijen. Ook staan er installaties bij een thermencomplex en bij een van de grootste zwembaden van ons land. Het water voldoet hier aan het Waterleidingbesluit en wordt regelmatig gekeurd. Bij het betreffende zwembad zijn de omstandigheden zó gunstig de er een laagterecord aan energie gehaald is: het energieverbruik per kubieke meter voor oppompen en behandelen bedraagt nog geen 0.08 kW/h.

Flierman Techniek verwacht dat steeds meer instanties en bedrijven de voordelen van Fermanox zullen ontdekken. Wij beschouwen Fermanox als de nieuwe standaard waterbehandeling van de toekomst.

Onderhoud

Het onderhoud van Fermanox installaties bestaat uit periodieke controle en, indien nodig reiniging. Tevens wordt de conditie van de bronnen beoordeeld.
Bij volume gestuurde besturingen wordt alle data opgeslagen en beoordeeld.

Kijk voor meer informatie ook eens op Fermanox-wasseraufbereitung.de